УПРАВЛЯВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

За да можете да управлявате конвектори FOKS с вентилатор са Ви необходими термостат и комплект ZM-XX-DIN-2 (захранващ модул и модул за електронно управление на вентилатори "MEU").

Захранващи модули ZM-XX са предназначени за вграждане в електрическо табло.

Комплект ALL-IN е предназначен за вграждане в тялото на конвектора. Вграждането на комплекта се провежда фабрично от производителя в избран от клиента конвектор. Избрания конвектор трябва да бъде поръчан с код -ALL-IN