FOKS SPIRIT - FPKV

Конвекторите FOKS SPIRIT, са проектирани с тангенциален вентилатор и оптимизирана конвекция. Те се поставят в помещения където има по-високи температурни загуби. Конвектора позволява гъвкаво регулиране на температурата.

Прочети повече

FOKS BREEZE - FPKV-HC

FOKS BREEZE е конвектор за вграждане в под, който служи както за отопление, така и за допълнително охлаждане. FPKV-HС е снабден с безшумен вентилатор, който значително увеличава отоплителната му/доохлаждаща мощност.

Прочети повече